Author: Ljiljana Vrućinić

Ljiljana je arheolog i viši stručni saradnik za kulturno-istorijsko nasljeđe u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u Banja Luci.
Translate »