Author: Aleksandar Repedžić

Aleksandar Repedžić (1984) je etnolog – antropolog. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je kao kustos etnolog Muzeja Ponišavlja u Pirotu. Kao vršilac dužnosti direktora Muzeja u Majdanpeku ostvario više saradnja kako sa domaćim tako i inostranim naučnim institucijama i muzejima. Stalni je saradnik Balkanološkog instituta na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 2004 godine. Član je nacionalnog koordinacionog komiteta Srbije za organizaciju međunarodnog dana svetlosti. Autor je više samostalnih izložbi i predavanja o narodnoj tradiciji istočne Srbije. Izložba „ Neka ga pronađu po svetlosti sveće“ bila je predstavljena na 83. Vukovom saboru u Tršiću. Koautor je publikacije „Mitovi, legende i narodni običaji Đerdapa“, autor je publikacije „Muma Paduri“, autor putopisnog rada „Mafahabl - selo sreće“ (Folkloristika), saradnik i autor na više dokumentarnih filmova.
Translate »