Author: Aleksandar Đukić

Rođen 19.10.1993. godine, živi i radi u Ljigu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije arheologije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je dve zbirke pesama: „Poslednji gest“ (2013) i „Odbrana dodira“ (2018). Jedan je od autora knjige „Tri jubileja u Ljigu“ (2020) kojom je obeleženo 100 godina od proglašenja Ljiga za varoš i jedan od urednika knjige „Ljig i okolina u građanskom ratu 1941-1944. godine – prilozi za istoriju“ (2022) autora Nemanje Devića. Takođe, objavljuje naučne radove u Glasniku Srpskog arheološkog društva. Jedan je od osnivača „Umetničke Republike Limuntus“ koja promoviše i pomaže rad mladih umetnika i „Udruženja za negovanje kulturnog nasleđa Čelnik“ koje istražuje i promoviše kulturne karakteristike Ljiga sa okolinom. Vlasnik je preduzetničke radnje za istraživanje i razvoj u humanističkim naukama „Kefalija“.
Translate »