Author: Dragana Antonović

Dr Dragana Antonović je naučni savetnik u Arheološkom institutu u Beogradu i rukovodilac arheoloških istraživanja na praistorijskom lokalitetu Prljuša, Mali Šturac.
Translate »