Da li je postojalo “vinčansko pismo”?

Da li je postojalo “vinčansko pismo”?
Ilustracija: vinčanska figurina, fragmenti keramičkih posuda sa urezima i posuda sa prosopomorfnim poklopcem) (editovane u postermywall.com)

Ideja o postojanju “vinčanskog pisma” je danas prisutnija više nego ikada. Nažalost, bez utemeljenih činjenica i naučnih dokaza, mnogi nepoznavaoci materije i još sumnjivijeg zvanja, “prevode” znakove i ornamente na vinčanskoj keramici i dovode ih u vezu, ni manje ni više, nego sa srpskom ćirilicom. Da situacija bude još problematičnija, ukoliko postoji “vinčansko pismo”, onda se može očekivati da se vinčanska kultura nazove i civilizacijom. Međutim, da li je to zaista tako?

Priča o „vinčanskom pismu“ postoji još od 19. veka. Naime, već u 1980-tih godina prošlog veka “vinčansko pismo” je uzelo maha kada je izvesni prof. dr Radivoje Pešić „dešifrovao“ tzv. vinčanicu, ali i etrursko pismo. Po njemu su oba pisma ista i zajedno predstavljaju isti jezik, a to je, ni manje ni više, nego srpski jezik. Nakon toga, počeli su mnogi drugi da se bave nepostojećim pismom i polako pravili problem nauci, odnosno arheologiji.

“Vinčansko pismo”

Danas je, nažalost, stanje još gore. Izuetno velikom brzinom se pogrešne i bez naučnih dokaza informacije prenose na internetu. Na Jutjubu se mogu naći brojne emisije o tzv. vinčanskom pismu i vinčanskoj civilizaciji, odnosno o našim direktnim precima. Takođe, u mnogim internet medijima, kojima je cilj da privuku što veći broj čitalaca, situacija je ista. Termin “vinčansko pismo“ se uglavnom upotrebljava bez znakova navoda.

O ovom sveopšte prisutnom fenomenu pisao je svojevremeno prof. u penziji dr Aleksandar Palavestra, na Odeljenju za arheologiju na Filozofskom fakultetu. U svom naučnom radu Izmišljanje tradicije: “vinčansko pismo“, dr Palavestra ističe da je prof. Vasić prilikom iskopavanja nalazišta Vinča, kod Beograda, uočio ureze na keramici.

Prvi istraživač Vinče, Miloje Vasić je govorio o znacima na vinčanskoj keramici i figurinama nazivajući ih različito tokom više decenija: “markama” (i smatrajući ih oznakama radionica, svojine klana ili porodice), “urezanim znacima”, “pismenima”, “pismenim znakovima”, “grafitima“.“ Ali ih nikada nije nazvao pismom. Nažalost, Vasićevi radovi i reči se izvlače iz konteksta i konstruišu kako kome odgovara.

Poverenje u nauku u Srbiji

Ovom temom, bavila se i u javnosti se često bori protiv vetrenjača, prof. dr Jasna Vuković sa Odeljenja za arheologiju na Filozofskom fakultetu. Pročitajte njen rad: „Život je ljubav“: vinčansko pismo i izmišljanje baštine.

Sa profesorskom smo porazgovarali o čestoj promociji jedne od najvećih neolitskih kultura u jugoistočnoj Evropi, vinčanskoj kulturi. Promocija vinčanske kulture u medijima, literaturi i na internetu je sve više u pogrešnom smeru. Često to rade ljudi koji nisu završili arheologiju. Njihov primarni cilj je verovatno da postanu poznati i slavni u „revolucionarnim otkrićima“. Po njima, naši arheolozi zapostavljaju i ne žele da se bave.

Profesorka Jasna Vuković često u javnosti priča o tome kako je pseudoarheologija sveprisutna i loša za arheologiju (Ustupljena fotografija/Jasna Vuković)

Pitali smo profesorku, šta je tačno problem i da li je javnost izgubila poverenje u nauku i naučnike?

Danas je vreme kada zahvaljujući društvenim mrežama svako ima podjednako pravo da podeli svoja razmišljanja o različitim temama. Posebno je opasno veliko širenje pseudonauke u raznim oblastima, od medicine do arheologije. To je dovelo do toga da laici sve manje imaju poverenja u ono što se često naziva „zvaničnom“ naukom, naspram one alternativne“, rekla je za „Sve o arheologiji“ prof. dr Jasna Vuković.

Pseudonauka ima promociju na velike ekrane

Primetili smo da veći duži niz godina na nacionalnim TV kanalima dolaze ljudi sumnjivih zvanja koji promovišu pseudonauku, a očigledno na poziv tih medija. Zbog čega smatramo da ima izuzetno jak i negativan uticaj na promociju nauke. Da li se na taj način urušava kredibilitet našim naučnicima i poverenje u njih?

Ne znam kako bi bilo moguće da neko veruje nauci, ali ne i naučnicima. Možda ste imali u vidu ideje koje se sve češće sreću u javnosti – o korumpiranim naučnicima koji iz ko zna kojih interesa kriju prave istine o nekim temama, čime su se kompromitovali i izdali naučne principe. Sigurno je da postoji znatan broj ljudi sa ovakvim stavovima, a takvu situaciju još dodatno podgrevaju i mediji, gde se najčešće veoma loše i površno prikazuju naučne teme, a prostor daje ljudima koji nisu iz oblasti nauke“, istakla je naša sagovornica.

Vinčanska kultura ili vinčanska civilizacija?

Termin „civilizacija“ je veoma problematičan. Pre svega, ne postoji njegova opšteptihvaćena definicija, a samim tim ni univerzalni kriterijumi na osnovu kojih bi se neko društvo moglo tako okarakterisati. Kroz istoriju nauke su predlagani različiti „preduslovi“ na osnovu čijeg prisustva bi neko društvo moglo biti smatrano civilizacijom: od kompleksnog stratifikovanog društvenog uređenja, preko specijalizovanih zanata, postojanja viškova hrane i drugih proizvoda, do urbanizacije, sistema pisanja i postojanja institucija. Gotovo nijedno društvo u prošlosti koje bi se smatralo civlizovanim ne ispunjava sve predložene kriterijume. Posebno problematično je što koncept civlizacije nužno podrazumeva vrednosne sudove, pa je stoga veoma subjektivan i zavisi od procene pojedinca“, objasnila je Vuković.

Često ćete, posebno u svakodnevnoj komunikaciji, čuti da je neko društvo bilo naročito „razvijeno“ ili imalo „naprednu“ tehnologiju (što stalno čujemo za Vinču, na primer). Postojanje nečeg naprednijeg ili razvijenijeg implicira i to da je to društvo bolje i superiorno u odnosu na neka druga. To nije čudno, jer koncept civilizacije je nastao u vreme kolonijalizma i zbog toga naročito nosi i konotacije represije i diskriminacije. Zbog svega ovoga se taj termin danas naročito izbegava. Iz toga sledi, da ni vinčansku, ni neku drugu arheološku pojavu nećemo nazvati civlizacijom.“

Da li postoji “vinčansko pismo”? Šta je sa oznakama i ornamentima na keramici?

Prof. Jasna Vuković nam ukazala da je jedna od glavnih tema pseudoarheologije u našoj sredini tzv. vinčansko pismo. „Ono se u se u krugovima alternativne „nauke“ smatra pretečom ćirilice i još jednim „dokazom“ kontinuiteta.“

Vinčanski znaci su nešto što je sasvim poznato u arheologiji i niko ne spori njihovo postojanje. Oni, međutim, nisu sistematični, uprkos onome što tvrde pseudonaučnici. Javljaju se pojedinačno, nikada u nizu. Izvedeni su najčešće urezivanjem na posudi (ili ređe figurini) posle pečenja, što je bio dosta tegoban posao, posebno imajući u vidu sfernu površinu posude“, objasnila nam je.

Zdela sa urezanim šematskim prikazom bika iz Banice (Spasić 2012, fig. 16, CC BY 4.0)

Zapravo, ovi pojedinačni urezi nisu ništa više od „izolovanih, nesistematičnih znakova“, piše u radu prof. Palavestra.

Ako biste nešto želeli da „napišete“, sigurno bi to bilo lakše uraditi na ravnoj, mekoj pločici. Osim toga, znaci se najčešće nalaze na dnu posuda ili na njihovom donjem delu. Kada biste nešto hteli da napišete, da li biste izabrali da to učinite na nečemu što nije izloženo pogledu?“, rekla je naša sagovornica.

Pseudoarheologija je uzela maha

Internet je omogućio pun potencijal širenju pseudonauke, a naročito pseudoarheologije. Kao što smo mogli videli iz priloženog, “vinčansko pismo“ spada u domen pseudoarheologije. Kako prvo objasniti ljudima šta je pseudoarheologija?

Vinčanska zdela sa znakom (Ustupljena fotografija/Jasna Vuković)

Pseudoarheologija je „istraživanje“ prošlosti van akademske sfere, koju najčešće sprovode nekompetentni laici. To nije nauka, jer se ne zasniva na naučnim principima i ne primenjuje naučni metod. Pseudoarheologija je prisutna svuda, ali deluje da je u našoj sredini naročito „glasna“. U najvećoj meri se odnosi na kontinuitet od vinčanske kulture do danas. Drugim rečima, promoviše se ideja da su Srbi potomci Vinčanaca, te da nije bilo doseljavanja na Balkan. To često ide ruku pod ruku s veoma pogrešnim razumevanjem istraživanja DNK, pa se često pominju i „srpski geni“. To je naročito opasno, jer se prošlost zloupotrebljava i u političke svrhe, a naučnici smatraju nekakvim plaćenicima i izdajnicima“, objasnila nam je.

Više se veruje u pseudonauku

Naime, laicima je ponekad teško objasniti da ne treba da veruju pseudonaučnim tvrdnjama. Ne treba uvek ni njih kriviti, budući da je reč o sveprisutnoj temi. Štaviše, internet koristi algoritam koji svojim korisnicima „nameće“ sa svih strana sadržaje koje su ranije pogledali. Zbog toga im oni posle stalno „iskaču“ i male su šanse da na njih neće biti kliknuto.

Zato smo upitali profesorku šta bi ona savetovala ljude koji veruju u pseudonauku? Da se obaveste i obrazuju. Da pokušaju da razumeju naučne principe i razvijaju kritičko mišljenje. Oni se često pozivaju na to da je potrebno biti „otvorenog uma“. Iz toga sledi da su naučnici nazadni i dogmatični, a takva je, u stvari, pseudonauka. Nauka nikada ne bi napredovala da naučnici nisu otvorenog uma i da nemaju sveže i inovativne ideje. Međutim, da bi se neke hipoteze potvrdile, potrebne su rigorozne procedure i primena naučnog metoda. Zato se naukom mogu baviti samo ljudi koji su za to školovani.“

(Univerzalni) recept za borbu protiv pseudonauke

Da bi se se umanjio uticaj pseudonauke na društvo neophodno je mnogo borbe.

Jedini recept je veće prisustvo nauke i validnih naučnih otkrića u javnom prostoru, bilo da se radi o medijima, TV sadržajima ili publikacijama. Takođe, ključno je obrazovanje mladih, još od malih nogu. S jedne strane, to su sadržaji u vrtićima, a zatim i u školi, ali i posete muzejima, čitanje knjiga, gledanje obrazovnih emisija. Mnogi ljudi ne znaju za različite programe i radionice koji se, kako za mlade, tako i za široku publiku organizuju u muzejima.“

Takođe, profesorka ističe da problem u našoj sredini je i taj, što za razliku od sfere pseudoarheologije, gotovo da nema naučno-popularnih knjiga iz oblasti arheologije pisanih za širu publiku. Dalje se ona nadovezuje na knjigu, koju je sa još dvojicom profesora (Dušan Mihailović i Boban Tripković) sa Odeljenja za arheologiju objavila, i kaže: „cilj naše knjige je upravo da to premosti“.

Knjiga iz oblasti arheologije, Koreni evropske civilizacije: Lepenski Vir-Starčevo-Vinča, objavljena je nedavno u izdavaštvu Mladinska knjiga. Promocija knjige biće održana 5. aprila u Biblioteci grada Beograda.

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

17 thoughts on “Da li je postojalo “vinčansko pismo”?

 1. Teško za pročitati. Previše reklama i spotova. Zašto se ne može podijeliti članak?

  1. Poštovani,

   reklame su tu u nadi da ćemo zaraditi neku siću za naš trud. Ukoliko vam reklame smetaju, možete ih blokirati. Mada, nama bi bilo drago kada to ne biste uradili.
   Što se tiče deljenja objave, to možete učiniti bez problema. Radi ta opcija dole na kraju teksta. Sa druge strane, uvek možete kopirati link i podeliti ili ga zalepiti gde želite https://sveoarheologiji.com/da-li-je-postojalo-vincansko-pismo/

   Hvala što nas pratite!

   Pozdrav!

   1. Jasno je da se mora imati neka kompenzacija za trud, pa su reklame jedan od načina monetizacije stranice. Preko Google AdSense se ne može mnogo zaraditi, osim ako stranica nema preko 300.000 pregleda na mjesečnoj bazi.
    Ali, čitaoci su najvažniji i reklame se mogu podesiti da ne ometaju korisničko iskustvo u velikoj mjeri.
    Na primjer, poslije svakog petog paragrafa u člancima, skinuti ih sa početne stranice, te tako na stranici neće biti nered, a opet nećete mnogo manje zaraditi.
    Ovo je samo savjet, jer niko ne voli da mu reklame iskaču sa svih strana i kvare doživljaj čitanja, jer to će na kraju neminovno uticati na promet stranice.

    1. Poštovani,
     Hvala na savetu. Imamo dovoljno broj pregleda da možemo da zaradimo za ono što nam je potrebno.
     Čitaoci će, koje interesuje sadržaj, ostati na sajtu uprkos reklamama.

     Pozdrav,
     Maja.

 2. Članak je nadahnut drugosrbijanskom ideologijom Filozofskog Fakulteta BU.
  Samo nepismena osoba može smatrati da je Vinčansko pismo srpsko pismo, ali se sa ovog fakulteta mora potvrdit, da se slučajno neko na zamašta.

  1. Hoce li Sanu..nasi bajni arheolozi naucnici..skinuti svoju čauru..krenuti iskreno raditi za Srbski NAROD..ako nisu u medju vremenu postali..VIŠA RASA

 3. А имаће прилику да дрхте пред Господом Богом сви они који заступају овакве небулозе против СРБског поријекла. Више ме баш брига шта пишете и да ли стварно мислите тако као шзо пишете, и ако мислите да ли је зато што сте глупи, луди или безобразни. У сваком случају, срам да вас буде! До краја свијета, толико.

  1. Znate, mi smo se školovali na fakultetu, za razliku od vas srBskog porekla na internetu 😉
   Možda bolje i ludi, nego ograničeni. Bog nema nikakve veze sa pseudoarheologijom u koju verujete.

   Srdačan pozdrav!

 4. Дешифровали клинасто писмо, хијероглифе, руне а нису у стању дешифровати винчанске писмо. Па онда ни Етрурци нису имали писмо!?

  1. Kako da dešifruju neke ureze koji nemaju veze sa pismom? Jedno je da smo rekli da postoji “vinčansko pismo”, a da nije dešifrovano. Etrurci su imali svoje pismo, ali nije dešifrovano. Uporediti vinčansku kulturu sa Etrucima nema smisla, jer pričamo o vremenskoj razlici od, najmannje, 4000 godina.

  2. Ni pisma sa pločica koja su na banjici iskopana nisu pročitali nego su zatrpali betonom i digli civilizovano naselje…

 5. Samo da ovim kvazi arheolozi da odgovorimo. Dr Pešić je za vas tata biografija govori da mi Srbi

  smo naše najbolje odbacivanje, zato je gos Pešić više poštovanja imao u svijetu. Prvi koji je
  debitovao vinčanske pismo. Da ste više obradili temu arheolozi videli bi kako je Pešić desifrovao. A ja neću da vam kažem znanje i neznanje ili jesi ili nisi! Kako ti da Filozofski učenici nemaju pojma o ovome stidite se Sokrata Platona i Aristotela. Jeste Vinča prva civilizacija prvi jezika po Pešić a poslje dolaze jezici Sumerski , Indijski itd.

 6. Naravno da je pismo.I naravno da je civilizacija .SrBska civilizacija i Srbica kso pismo kojim i dan danas pisemo,jer vecina znakova tj slova iz nje koristimo trenutmo.A laz kojom su nas lagali vise nema prodju….Zao mi je samo sto u buduce vise nece imati sta i koga da lazu….

 7. A vi ste “naučnici” kojima treba da VERUJEMO? Kao popovima? A ja mislio da se veruje ili ne veruje u Boga. Bilo kog. A sad vidim da je i vaša “nauka” religija. Al dobro, vi ste se “školovali na fakultetu”. Dovoljan dokaz da samo vi znate istinu. A kažete bilo neko doseljavanje u VII veku? I to nove ere? Doselili se neki srbi u rimsko carstvo, bez rata, bez dozvole Rima…i zauzeli domovinu šiptara, nemaca, mongola…i drugih starosedelaca? E, to je prava nauka. Još samo da naučite da 1980-a godina nije bila u 19-om veku, i nema sumnje u vašu kompetenciju.

 8. Изнесено је низ ствари које треба појаснити. Пре свега, господа која сматра да их њихово образовање одваја од других и даје им искључиво право на закључивање је жестоко забраздила и већ на основу таквог става су себе избацили из озбиљног разматрања. Управо онај који себи приписује право на став а другоме то одузима је особа коју треба узимати са резервом. Даље, све који нису сагласни са њеним ставовима је прогласила псеудонаучницима и третира на ружан начин. Мишљење које су о једном делу винчанске културе (писмо) дали Васић и Палавестра се узима за “оче наш”! Зар су ти људи безгрешни, зар је њихово мишљење за навек? Мудро је прећутала проф др. Радивоја Пешића и све што је урадио потпуно разоткрива ову госпођу тј. њене намере. Укратко, госпођа је дискредитивала саму себе а не Винчанску културу!

 9. Kako bi “dešifrovali” Etrursko pismo, kada Etrurci n i k a d a nisu postojali pod tim imenom? Zar vi, akademici, koji podržavate SANU-ovce, ne znate da se taj narod zvao Raseni, Rasjani, i da su koristili iste simbole vinčanske. Ne znate za Miloša Milojevića, koji je odgonetnuo te vaše “tajne” i zbog toga izbačen iz Srbskog naučnog i javnog prostora sve do danas ? Na osnovu čega je prof Svetislav Bilbija dešifrovao Ksantos Stelu, u današnjoj Turskoj, nakov vekova “pokušaja” uvaženih anglo-germanskih naučnika? Pa na osnovu, staroslovenskog jezika, koji je predavao. Za njih je to bio t a k o d j e, skup besmislenih nelogičnih ureza u kameni obelisk, dok Bilbija nije dokazao da je u pitanju smisleni tekst, najsličniji Dušanovom zakoniku. (iako je stariji 2500 godina). Omalovažavanje rada iskrenih pregalaca, njihovo proterivanje iz zemlje, kao što je bio pok. Jovan Deretić, zaklanjajući se akademskim štitnikom, pokazuje sav jad i jalovost tzv akademske zajednice “odabranih”. Uporedite znanja starih jezika, dela, izvore takvih”ozloglašenih” Deretića, Olga Luković, MMilojevića… pa ćete videti da im svi officijelni “odobeni naučnici – čuvari narativa i bečke istine”nisu ni do članaka. I ceo naučni svet to zna. Čak se i Nemačka akademija nauka zvanično odrekla zvaničnog istorijskog narativa,koji je sama i stvorila. Ali, naši ne odustaju.

 10. Treba verovati u struku, ali stručnjake treba proveravati. To je globalno a ne lokalno pitanje. Struka je plod edukovanja, a edukacija funkcioniše poput “misaone proteze”, gde se sme govoriti samo ono što je naučeno ali ne i izvan toga. Ne kritikujem, ali takav je princip.
  Međutim slažem se u jednom, da “Vinčansko pismo” nije pismo, već je više reč o ”
  Vinčanskim simbolima”. Simboli imaju najveći stepen opštosti i u tom smislu iznad njih su samo “pečati”, obzirom da nastaju iz više simbola, runa znakova. Tim pitanjem se, uz svo poštovanje, ne bavi arheologija već paleoetimologija. Dakle, vi niste stručni da se bavite pitanjem “vinčanskog pisma”, već samo vremenom kada je “pismo” datovano na osnvu artefakata, geološkog sloja itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »