Jedna osoba u Pompeji je bila mumificirana i bogato sahranjena, ALI ZAŠTO?

Jedna osoba u Pompeji je bila mumificirana i bogato sahranjena, ALI ZAŠTO?
Dr Ljorenco Alapont fotografiše mumificirano telo Marcusa Veneriusa Secunidia (foto: Alfio Giannotti, ustupljena fotografija)

Sa novijim istraživanjima u Pompeji došlo se i do novih saznanja, jedan pokojnik nije bio kremiran već je bio mumificiran.

Kao što je bio običaj na celom italijanskom poluostrvu, skoro svi odrasli u Pompeji su kremirani. Njihove urne su zakopane u grobnicama ili odložene u udubljene niše na fasadama grobnica. Međutim, samo jedna osoba je bila mumificirana. Ta osoba je bio Marcus Venerius Secundio. On je imao visok status u društvu, a želeo je svojom bogatom sahranom da oponaša carsku porodicu.

Otkriće nove zidane grobnice

Do danas su arheolozi iskopali oko 200 monumentalnih grobnica u Pompeji, od kojih velika većina nije istražena tokom savremenih iskopavanja. U julu 2021. godine, međunarodni tim istraživača, predvođen arheologom dr Ljorencom Alapontom sa Univerziteta u Valensiji, u okviru projekta kojim je koordinirao Gabriel Zuchtriegel, generalni direktor Arheološkog parka Pompeje, otkrio je novu zidanu grobnicu koja datira iz poslednjih decenija grada.

Ona se nalazila na neistraženoj nekropoli izvan Porta Sarno, jedne od istočnih kapija. Spoljašnjost grobnice je ukrašena sada izbledelom slikom idiličnog vrta i fontane koja je dočarala viziju Rimljana o zagrobnom životu.

Grobnica MVS sa natpisom (foto: Alfio Giannotti, ustupljena fotografija)

Mermerni natpis na fasadi identifikuje pokojnika:

Marcus Venerius Secundio, oslobođenik kolonije, čuvar Venerinog hrama, Augustalis i ministar ovih. On je, na svoju ruku, četiri dana davao grčke i latinske igre”.

Najbolje ikada očuvani skelet u Pompeji

Unutar grobnice, tim je napravio iznenađujuće otkriće. Otkrili su hermetički zatvorenu zasvođenu komoru koja sadrži jedan od najbolje očuvanih skeleta ikada pronađenih u Pompeji! Pokojnik je bio položen na leđa sa glavom oslonjenom na kameni jastuk i pokriven platnenim pokrovom, čiji su fragmenti sačuvani. Očuvani pramenovi muške bele kose, kao i hrskavica sa levog uha, sugerišu da je namerno mumificiran.

Neobična sahrana Marcusa Veneriusa Secundia sada nudi retku priliku da se istraže pogrebni običaji i društveni i kulturni život grada u njegovim poslednjim decenijama. Oni veruju da grobnica ovog bivšeg roba odražava ne samo uzvišeni status koji je postigao u pompejskom društvu, već i pokušaj njegove porodice da oponaša carsku porodicu.

Mermerni epitaf (foto: Alfio Giannotti, ustupljena fotografija)

Kao i drugi u Pompeji, Markusova grobnica je izgrađena koliko za žive, tako i za mrtve. Njegova grobna komora bila je unutar većeg pravougaonog ograđenog prostora veličine oko 14 m i zidova visokih nešto više od 1, 5 m, da bi ovaj prostor omogućio ljudima da posećuju i ostavljaju ponude za pokojnike“, objasnio je dr Ljorenco Alapont za Sve o arheologiji. .

Unutar pogrebne komore od oko 2 m2 , Markusovo telo je bilo položeno duž levog zida, ostavljajući dovoljno prostora ljudima da obavljaju pogrebne rituale. Pored njegovog kamenog jastuka ležale su dve staklene unguentaria, male bočice u kojima su se nalazili mirisi i ulja koja su se koristila za pripremu tela i osvećenje groba.

Retko mumificirano telo Rimljana

Tim još uvek analizira organsku supstancu sačuvanu na kostima koja je verovatno ostatak platnenog omotača koji je bio položen preko tela. „Naša hipoteza je da je to azbest“, kaže za Sve o arheologiji dr Alapont „jer smo ovaj materijal pronašli u drugim grobnicama i bio je vrlo uobičajen za očuvanje tela.“ Zajedno sa uljima za balsamovanje i okruženjem bez kiseonika stvorenim zatvaranjem komore blokovima vulkanskog tufa malterisanim na mestu, ovaj pokrov je pomogao da se telo sačuva u delimično mumificiranom stanju u kojem su ga arheolozi otkrili.

Sačuvana kosa i uvo (foto: Llorenç Alapont, ustupljena fotografija)

Činjenica da Markus nije kremiran predstavlja upadljivo odstupanje od tradicionalnih rimskih pogrebnih praksi. Samo nekoliko balsamovanih tela otkriveno je u iskopavanjima širom rimskog sveta. Poznati su i drugi slučajevi balsamovanja u ovom periodu, ali svi su veoma specifični. Bili su sledbenici Izide i drugih istočnih bogova.

U stvari, to je jedina grobnica sa balsamovanim telom u Pompejima. Razlog za ovaj ritual sahrane bio je da se to uradi na način koji ne može svako. Marcus je inhumiran i nije kremiran jer je imao moć i novac da to uradi“, rekao je dr Ljorenco.

Pored Marcusovih ostataka pronađeni su i ostaci njegove porodice

Na osnovu prvobitnog pregleda njegovih kostiju i zuba, utvrđeno je da je Markus umro u svojim 60-im godinama. Što je bila znatno poodmaklo doba u antici. Na njegovoj levoj kosti kuka, antropolozi su pronašli povrede koje ukazuju na to da je imao težak pad. Istraživači nisu pronašli nikakve druge znake fizičkog rada na njegovim zglobovima. To dalje ukazuje da nije obavljao teške poslove i da njegov posao u hramu nije bio fizički naporan.

Izvan grobne komore, arheolozi su takođe pronašli dve urne za kremaciju zakopane u krugu grobnice. Keramička urna duž zida levo od ćelije sadržala je ostatke još jedne odrasle osobe.

Staklena urna u metalnoj kutiji ispunjena tečnošću crvene boje koja se analizira u laboratoriji (foto: Llorenç Alapont, ustupljena fotografija)

U uglu naspram odaje bila je zakopana staklena urna, redak nalaz u Pompeji, postavljena u metalnu kutiju koja je takođe sadržala bronzani ekser. To je simbolično obeležje da je sahrana verski prostor i da se urna ne sme uznemiravati.

Marcusova žena sahranjena sa njim

Ova urna sadržavala je posmrtne ostatke žene identifikovane kao Novia Amabiles na upisanom mermernom nadgrobnom spomeniku zvanom columella koji je označavao njenu sahranu.

Grobnica kremirane Novia Amabiles (foto: Alfio Giannotti, ustupljena fotografija)

Pošto ova osoba nije delila ime Markusa Veneriusa, ona nije mogla biti njegova majka ili ćerka, ona mora da mu je bila žena. U urni su se nalazile i kosti troje dece između tri i osam godina, za koje istraživači veruju da su sva pripadala Markusu i Noviji. Amfora sa poklopcem postavljena pored columella-e služila je kao kanal za libaciju žrtava koje su ožalošćeni mogli da sipaju u urnu.

Ko je bio Marcus Venerius Secundio?

Nisu samo kosti i pepeo Marcusa Veneriusa Secundia i njegove porodice ono što otkriva njihovo mesto u pompejskom društvu. Novootkriveni epitaf je omogućio istraživačima da popune detalje o Marcusovom životu i karijeri. Iako je njegovo poreklo nepoznato, iz natpisa je jasno da je Secundio, kako je verovatno bio prvi poznat, bio javni rob koji je služio kao čuvar hrama Venere, boginje zaštitnice Pompeja.

Za razliku od privatnih robova koji su radili u kućama svojih vlasnika, javni robovi su bili vlasništvo grada. Na isti način na koji su privatni robovi uzimali ime svojih vlasnika, Secundijev nomen Venerius je izveden od imena kolonije Pompeje, Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum“, objasnio je Alapont. Njegov rad, koji je verovatno uključivao prihvatanje ponuda i upravljanje hramskim operacijama, nesumnjivo ga je doveo u kontakt sa bogatim i uticajnim rimskim građanima.

Trodimenzionalni snimak grobne komore i položaj MVS (foto: Pilar Mas, ustupljena fotografija)

Isti Marcus Venerius Secundio se takođe pojavljuje u drugom tekstu pronađenom u Pompeji u kojem je on imenovan na jednoj od voštanih ploča na kojima su zabeleženi poslovni poslovi bankara Lucia Ceacilius Iucundusa kao svedoka prodaje javnog zemljišta. U nekom trenutku pre nego što je bio svedok plaćanja, Secundio je bio oslobođen i postao libertus, ili oslobođenik.

Sa svojim novim statusom rimskog građanina, preuzeo je ime Marcus Venerius Secundio. Verovatno je dobijao savete i ponude od ljudi koji su ga posetili, i možda je tako kupio svoju slobodu. Ili je možda bio toliko popularan da se zalagao za svoju slobodu pred sudijom zbog svoje službe u gradu.

Bio je oslobođen i predstavljao se kao elita

Kao oslobođenik, Markus je postao član Pompejinog Augustalesa, selektivne grupe sveštenika posvećenih kultu cara. Tokom kasnijeg života Marka Venerija, taj car je bio Neron (54–68).

Iako drevni izvori prikazuju Nerona kao ludog i raskalašnog vladara, broj Augustalesa poznat tokom njegove vladavine svedoči o njegovoj početnoj popularnosti među rimskim narodom. Postizanje položaja u Augustalesima bio je cilj svih ambicioznih oslobođenika, koji su činili većinu članstva i kojima je bilo zabranjeno da obavljaju druge građanske funkcije. Augustales su bili moćni i imali su veliki uticaj.”

Dve staklene posude pronađene u grobnici koje su služile da osvešte njegov grob (foto: Pilar Mas, ustupljena fotografija)

Samo imućni ljudi su mogli da budu članovi jer ste morali da plaćate dažbine, bilo priređujući igre za narod ili dajući javnu ponudu u ime cara.

U Pompeji su putevi ekonomskog i društvenog napretka bili otvoreni i fleksibilni, čak i za one koji su ranije bili porobljeni. Oslobođeni su se predstavljali kao elita, ističući svoje javne funkcije i usluge gradu. Ovo je bio glavni način na koji ste izgradili status u Pompeji. Činjenica da se Secundio pominje da je član Avgustalesa i da je njegov doprinos gradu u skladu sa načinom na koji su se drugi istaknuti oslobođenici i elita obeležavali.”, istakao je dr Alapont za Sve o arheologiji.

Održavao je latinske i grčke igre

Među svojim delima javne dobrobiti za grad, Marcus je finansirao četiri dana latinskih i grčkih igara. Ovo je možda bila naknada koju je platio da bi postao Augustalis. Ove igre, ili ludi, nisu bile atletska takmičenja ili gladijatorske predstave koje su se održavale u gradskom amfiteatru. Već su, prema rečima Gabrijela Zuhtrigela, generalnog direktora Arheološkog parka Pompeje, pozorišne i muzičke predstave izvođene na latinskom i grčkom jeziku.

Neron je imao veliki afinitet prema grčkoj kulturi i, kao što je rimski istoričar Svetonije iz drugog veka nove ere zapisao u “Život Nerona”, često je sam izvodio grčke muzičke i pozorišne komade na javnim funkcijama. Da bi proslavio petogodišnjicu svoje vladavine 60. godine nove ere, osnovao je u Rimu festival inspirisan Grcima, pod nazivom Neronija, koji je predstavljao muzičke predstave na grčkom, kao i gimnastičke događaje i trke konja. Neronije su održane po drugi put 65. godine nove ere, tri godine pre carevog samoubistva.

Bronzani novac iz 65. godine koji slavi petogodišnju Neroniju (foto: Llorenç Alapont, ustupljena fotografija)

Bronzani novac koji datira u 65. godinu koju su arheolozi pronašli kod Novije Amabilisa obeležava ovu drugu Neroniju. Zuhtrigel smatra da je prisustvo novčića znak grčkim igrama kojima se Marcus hvali u svom epitafu, a koje su verovatno bile po uzoru na one koje je Neron organizovao u prestonici Carstva. Natpis pruža prvi jasan dokaz da su predstave i muzička dela izvođena na grčkom u Pompeji, čija je značajna populacija stanovnika koji govore grčki uključivali pripadnike svih društvenih klasa.

Želja da se istakne u društvu

Činjenica da je Marcusovo telo bilo balsamovano pruža dodatni dokaz o njegovoj želji da imitira cara i njegovu porodicu. Neronova voljena druga žena Popeja, rođena Pompejanka, umrla je 65. godine nove ere, navodno od careve ruke. Rimski istoričar iz 1. i 2. veka, Tacit priča da je car insistirao na tome da se njeno telo balsamuje i sahrani prateći rituale „stranih kraljeva“. Verovatno makedonskih kraljeva uključujući Aleksandra Velikog i Ptolomeje, dinastiju koja je vladala Egiptom od 304. do 30. p.n.e.

Alapont i njegov tim sugerišu da je Marcus možda izabrao ovaj poseban, i skup, tretman sahrane za sebe kao direktnu imitaciju carice i drugi način da poveže svoje nasleđe sa Neronovim.

Moguća rekonstrukcija sahrane Marcsa Veneriusa Secundia (rekonstrukcija: Pilar Mas, ustupljena fotografija)

Njegova grobnica, natpis i način na koji je njegovo telo sačuvano i sahranjeno su znaci Neronovog kulturnog i umetničkog pokreta, koji je bio važan u Pompeji“, naglasio je dr Alapont za Sve o arheologiji.

Postavljanje grobnice Marcusa Veneriusa, na manje od 100 stopa izvan Porta Sarno i direktno okrenuto prema kapiji, jasno je imalo za cilj da reklamira prosperitet i istaknutost koju je stekao sticanjem slobode i rimskog državljanstva. Svi koji su putovali iz Pompeje duž Via dell’Abbondanza, jedne od glavnih gradskih saobraćajnica, videli bi njegov epitaf i mogli bi da pročitaju o njegovim mnogobrojnim doprinosima gradu. Uprkos svojim skromnim počecima, Marcus je uspeo da sačuva sećanje, čak i 2.000 godina nakon njegove smrti, u takmičarskom pejzažu pompejskih groblja.

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »