Pećina Tabula Traiana ili pećina iznad Trajanove table otkrivena je u neposrednoj blizini rimskog kamenog natpisa Tabula Traiana na Đerdapu, po kojoj nosi svoje ime. Arheološka rekognosciranja sprovedena su 2004. godine, a odmah zatim počinje i istraživanje pećine u okviru srpsko-britanskog projekta “Praistorija severoistočne Srbije: rekognosciranje i iskopavanje”. U pećini su pronađeni tragovi života neandertalaca i modernih ljudi.

Istraživanje pećine iznad Trajanove table, sa manjim prekidima, traju i danas. U pećini su dokumentovani tragovi naseljavanja ljudi od srednjeg paleolita (neandertalci) pa sve do dolaska modernih ljudi (gornji paleolit). Moderni ljudi su doneli protoorinjasijenske artefakte koji su pronađeni u slojevima ove pećine.

*Orinjasijenska kultura (starost 40-20,000 godina) je prva kultura modernog čoveka u Evropi.

Geografski prikaz pećine iznad Trajanove table

Pored paleolita u pećini su zabeležni i artefakti iz starijeg gvozdenog doba, nekoliko sporadičnih nalaza kasnorimske i srednjovekovne keramike i nekoliko ulomaka keramike koji se mogu datovati u doba eneolita.

U pećinskim naslagama pronađeni su mikroskopski ostaci vulkasne tefre koji su povezani sa Campanian Ignimbrite erupcijom, datovanom na oko 40,000 godina.

Oruđa od kamena iz gornjeg i srednjeg paleolita

U pleistocenskim slojevima pećine pronađeni su ostaci praistorijskih životinja, među kojima najviše dominiraju ostaci kozoroga Capra ibex, hijene Crocuta spelaea, pećinskog lava Panthera spelaea, snežnog leoparda Panthera pardus i pećinskog medveda Ursus spelaeus, ali i drugih. Verovatno su uzročnici gomilanja kostiju životinja bili i ljudi i životinje mesožderi.

U pećini su pronađeni i tragovi gorenja-ognjišta i oruđa od kamena iz srednjeg i gornjeg paleolita.

Literatura:

Neanderthals on the Lower Danube: Middle Palaeolithic evidence in the Danube Gorges of the Balkans

Early Modern Human settling of the Danube corridor: the Middle to Upper Palaeolithic site of Tabula Traiana Cave in the Danube Gorges (Serbia)

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »