Pećina iznad Trajanove table na Đerdapu-stanište neandertalaca i modernih ljudi

Pećina iznad Trajanove table na Đerdapu-stanište neandertalaca i modernih ljudi
Arheološka istraživanja u pećini (foto. D. Borić)

Pećina Tabula Traiana ili pećina iznad Trajanove table otkrivena je u neposrednoj blizini rimskog kamenog natpisa Tabula Traiana na Đerdapu, po kojoj nosi svoje ime. U pećini su pronađeni tragovi života neandertalaca i modernih ljudi.

Arheološka rekognosciranja sprovedena su 2004. godine, a odmah zatim počinje i istraživanje pećine u okviru srpsko-britanskog projekta “Praistorija severoistočne Srbije: rekognosciranje i iskopavanje”.

Istraživanje pećine iznad Trajanove table, sa manjim prekidima, traju i danas. U pećini su dokumentovani tragovi naseljavanja ljudi od srednjeg paleolita (neandertalci) pa sve do dolaska modernih ljudi (gornji paleolit).

Geografski prikaz pećine iznad Trajanove table (Borić et al. 2021, fig. 3)

Moderni ljudi su doneli protoorinjasijenske artefakte koji su pronađeni u slojevima ove pećine.

Arheološki artefakti u pećini

Pored paleolita u pećini su zabeležni i artefakti iz starijeg gvozdenog doba, nekoliko sporadičnih nalaza kasnorimske i srednjovekovne keramike i nekoliko ulomaka keramike koji se mogu datovati u doba eneolita.

U pećinskim naslagama pronađeni su mikroskopski ostaci vulkasne tefre koji su povezani sa Campanian Ignimbrite erupcijom, datovanom na oko 40,000 godina.

Oruđa od kamena iz gornjeg i srednjeg paleolita (Borić et al. 2021, fig. 7)

U pleistocenskim slojevima pećine pronađeni su ostaci praistorijskih životinja, među kojima najviše dominiraju ostaci kozoroga Capra ibex, hijene Crocuta spelaea, pećinskog lava Panthera spelaea, snežnog leoparda Panthera pardus i pećinskog medveda Ursus spelaeus, ali i drugih. Verovatno su uzročnici gomilanja kostiju životinja bili i ljudi i životinje mesožderi.

U pećini su pronađeni i tragovi gorenja-ognjišta i oruđa od kamena iz srednjeg i gornjeg paleolita.


*Orinjasijenska kultura (starost 40-20,000 godina) je prva kultura modernog čoveka u Evropi.

Neanderthals on the Lower Danube: Middle Palaeolithic evidence in the Danube Gorges of the Balkans

Early Modern Human settling of the Danube corridor: the Middle to Upper Palaeolithic site of Tabula Traiana Cave in the Danube Gorges (Serbia)

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »