Prva arheološki dokumentovana sahrana trudnice u Srbiji

Prva arheološki dokumentovana sahrana trudnice u Srbiji
Grob br. 13. Ostaci kostiju fetusa u karlici (Đukić et al. 2017, fig. 3)

Sahrane trudnica se izuzetno retko otkrivaju na arheološkim nalazištima. Razlozi su brojni. Naime, jedna takva sahrana zabeležena je na srednjovekovnom lokalitetu kod Pančeva.

Prilikom arheoloških iskopavanja srednjovekovne nekropole “Preko Slatine” u selu Omoljica, kod Pančeva, arheolozi su otkrili i jedinstvenu sahranu trudnice iz 12-13. veka.

Rezultate antropološke analize Đukić i saradnici objavili su u časopisu Starinar 2017. godine

Mali broj otkrivenih sahrana trudnica

Sahrane trudnica se ne otkrivaju tako često na arheološkim nalazištima. One nisu puno zabeležene ni u stručnoj literaturi. Razlog tome su određeni faktori koji utiču na očuvanje ljudskih kostiju.

 “Stepen očuvanosti skeletnog materijala zavisi i od spoljašnjih faktora (npr. karaktera terena, tipa sahrane i načina sahranjivanja) i unutrašnjih faktora (npr. karakter kosti). Spoljašnji faktori uključuju: geološke karakteristike terena, prirodu lokalne flore i faune i ljudske aktivnosti. Veruje se da su hemijska svojstva zemljišta u koje je kost deponovana najuticajniji spoljašnji faktor. Pored toga, na očuvanje skeletnog materijala može uticati i način na koji je pokojnik sahranjen, ali i kasniji procesi kao što su arheološka iskopavanja, čišćenje i čuvanje skeletnog materijala. Sa druge strane, unutrašnji faktori uključuju karakteristike same kosti i u literaturi se kao najvažnijni pominju oblik i veličina same kosti, kao i odnos sunđeraste i kompaktne kosti.”, objasnila je dr Ksenija Đukić, jedan od autora studije i bioarheolog, za portal.

Kada govorimo o dečijim kostima, smatra se da su one lošije očuvane u odnosu na kosti odraslih. Jedan od razloga je zbog toga što su manje, imaju veći stepen poroznosti od kostiju odraslih, lošije su mineralizovane i organski sardžaj dečijih kostiju je veći u poređenju sa kostima odraslih.“

Sve zajedno dovodi do toga da su one trošnije i brže propadaju.

Srednjovekovna sahrana trudnice kod Pančeva

Arheološka istraživanja na lokalitetu “Preko Slatine” obavili su arheolozi 2005. i 2006. godine. Tom prilikom su otkrili srednjovekovnu crkvu i nekropolu. Crkva je bila izgrađena preko nekropole, verovatno krajem 12. ili početkom 13. veka. Nažalost crkva je brzo stradala, u vreme najezde Mongola sredinom 13. veka.

Ostaci crkve tokom prvih iskopavanja 2005. godine (Ђорђевић и др. 2006, Таб. I-1, Гласник САД 22)

Tokom prvih iskopavanja, u grobu broj 13 pronađena je sahrana trudnice. Pokojnica je bila sahranjena u ispruženom položaju na leđa, sa desnom rukom preko grudi, odnosno sa levom rukom preko stomaka. U njenom grobu pronađen je srebrni ugarski novac (srebrni denar). Novčić je bio iskovan u vreme vladavine kralja Bele III (1172–1196) ili Bele IV (1235–1270). Artefakt je omogućio preciznije datovanje jedinstvene sahrane majke i deteta.

Za sada, ovo je jedina sahrana trudnice koja je publikovana u stručnoj literaturi. Ipak, sasvim sigurno nije jedina sahrana trudnice koja je arheološki istražena na teritoriji Srbije”, rekla je dr Đukić. 

Bioantropološka analiza majke i deteta

Bioarheolozi su nakon makroskopske analize kostiju otkrili da je u grobu bila sahranjena mlada žena oko 28 godina starosti, u podmakloj trudnoći. U karlici, još tokom iskopavanja, bile su primećene kosti devetomesečne bebe.

Zdravstveni status majke nije bio na zadovoljavajućem nivou. Imala je stomatoloških problema i verovatno metaboličkih problema, usled nedostatak određenih vitamina i minerala u organizmu.

Na kostima ruku i nogu uočene su izražene eneteze, odnosno pripoji mišića koji nastaju zbog intezivnog fizičkog rada. Takođe, primećene su i tzv. čučeće fasete na donjim okrajcima potkolenice – tibija. Ova patološka promena nastaje kada osoba obavlja duže vreme određene poslove u čučećem ili klečećem položaju.

Zašto je došlo do smrti majke i bebe?

Na osnovu fotografija sa iskopavanja, bioantropolozi su primetili drugačiji položaj bebe. Položaj je ukazao da beba nije bila okrenuta. Par nedelje pred porođaj glava bebe u maminom stomaku bi trebala biti kod porođajnog kanala. Ovde se to, vrlo verovatno, nije dogodilo. Nego je beba bila okrenuta karlično. Čak i danas sa napretkom medicine i kada se izvodi carski rez, postoji veliki rizik i za majku i za dete.

Značaj dokumentovanja sahrana trudnica

Sahrane trudnica su retko evidentirane na arheološkim lokalitetima, pa kao takve predstavljaju retkost. Pored toga, detaljna analiza ovakvih sahrana može nam omogućiti bolji uvid u svakodnevni život ljudi u prošlosti”, rekla je dr Đukić.

Kada se govori o značaju sa bioantropološkog aspekta, ove sahrane nam mogu otkriti eventualne razloge zbog kojih je došlo do smrti majke i deteta. Takođe, mogu nam otkriti kakvog je bila zdravlja trudnica, mogu nam otkriti u kom mesecu trudnoće je došlo do njene smrti itd.”

Sahrana trudnice, grob br. 13 (Đukić et al. 2017, fig. 1, Starinar 67)

Ovo ima nemerljiv značaj kada se proučava natalitet, odnosno mortalitet u prošlosti.

Sa arheološkog aspekta mogli bismo na primer da otkrijemo da li je trudnica sahranjena na isti način kao i drugi na istraženoj nekropoli.”

Ukoliko nije bila sahranjena kao i drugi na istoj nekropoli i na isti način, može biti da je bila odbačena od strane zajednice iz različith razloga.

Nakon detaljne analize, autori zaključuju da su “zdravstveni uslovi i težak fizički rad mogli da doprinesu određenim problemima tokom trudnoće. Međutim, na osnovu starosti fetusa (oko 9 meseci u materici), njegovog položaja i lokacije u karlici, može se sa sigurnošću tvrditi da je ovaj porođaj imao fatalan ishod i za bebu i za majku.”

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »