03/12/2022

Ukoliko se osvrnemo nekoliko godina unazad, videćemo da arheolozi često nailaze na devijantne ili neobične sahrane u Evropi. Uglavnom se takve sahrane, zbog drugačije pogrebne prakse, koja će sprečiti pokojnika da se digne iz groba, pripisuju „vampirima“.

Ko su vampiri?

Vampiri su zla mitološka bića koja noću lutaju svetom tražeći ljude čijom se krvlju hrane. Većina ljudi povezuje vampire sa grofom Drakulom, legendarnom, krvopijom epskog romana Brama Stokera, Drakula, koji je objavljen 1897. godine. Ali istorija vampira započela je mnogo pre Stokerovog rođenja.

Vampir je mitsko biće koje se hrani krvlju živih stvorenja. Prema narodnom predanju vampiri su često posećivali svoje bližnje i uzrokovali nesreću ili smrt u zajednici u kojoj su živeli pre smrti. Prema tradiciji, vampiri su nosili pokrove i opisivani su kao naduti, rumeni i tamnog lica; za razliku od verzije koščatih, bledih vampira koja datira od ranih 1800-ih.

Verovanje u vampire raširilo se centralnom, istočnom i južnom Evropom tokom srednjeg veka. Reč potiče od slovenske reči opirb ili opir, što je kasnije postalo vipir, vepir, vapir. Verovanje u vampirizam je povezano sa paganskim spiritualizmom i raširilo se nakon pokrštavanja u X i XI veku, koje je uvelo ukopavanje preminulih osoba, umesto kremacije

Sahrane “vampira” u Poljskoj

U Poljskoj tokom 17. i 18. veka ljudi su obavljali apotropejske pogrebne obrede, namenjene zaštiti od zla, za one ljude za koje su sumnjali da bi mogli postati vampiri nakon smrti. To je podrazumevalo postavljanje oštrih, zakrivljenih poljoprivrednih alata, uglavnom srpova preko tela ili stavljanje većih komada kamena ispod brade. Ideja je bila da bi je, ako bi osoba ustala iz mrtvih, oštro sečivo srpa odrubilo glavu, dok bi joj kamenje prikovalo vilicu i sprečilo je da pleni žive.

Istraživači nove studije, čiji su nalazi objavljeni u časopisu PLOS One, pregledali su 60 od 333. sahrane pronađene na nekropoli Dravsko na severozapadu Poljske. Šest od njih su bili takozvane „vampirske“ sahrane, koje nisu bili koncentrisani na istom području groblja, što sugeriše da nisu sahranjeni u isto vreme.

Vampir iz Dravska

Epidemija kolere

Da bi utvrdili geografsko poreklo ljudi sahranjenih u mestu Dravsko, istraživači su odradili analize izotope stroncijuma iz zuba sahranjenih. I time dobili rezultate koji su pokazali da sahranjeni “vampri” nisu migranti. Budući da na kostima individua nije bilo tragova nasilne smrti i da je utvrđeno da su poreklom iz područja gde su sahranjeni, istraživači su zaključili da su ovi muškarci i žene možda bili sahranjeni na ovaj način iz drugog razloga

Radi se o epidemiji kolere koja je zahvatile ove oblasti tokom 17. i 18. veka. Proširena kontaminiranom vodom za piće, kolera može ubiti svoje žrtve za nekoliko dana ili čak sati, a tako brza smrt objasnila bi zašto na kostima nisu ostali patološki tragovi.

U srednjovekovno doba, kada je ljudima nedostajalo naučno objašnjenje o tome kako se kolera i druge takve zarazne bolesti šire, ljudi su povezivali sa nadprirodnim pojavama. Kako je koautor studije Leslei Gregoricka, bioarheolog sa Univerziteta u Južnoj Alabami, rekla- „Kolera se pripisuje natprirodnom … Oni su verovali da će se ljudi vratiti iz mrtvih, hraniti živim pojedincima i izazvati širenje bolesti”.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »