Arheološki lokaliteti Medvednjak i Staro Selo-Selevac

Arheološki lokaliteti Medvednjak i Staro Selo-Selevac
Staro Selo Selevac (foto: Narodni muzej Smederevska Palanka)

Sa otkrivanjem lokaliteta Staro Selo u Selevcu i Medvednjak u Grčcu, 1968. godine, započeo je ubrzani razvoj arheološke zbirke u Narodnom Muzeju Smederevske Palanke.

Medvednjak

Prva iskopavanja započeta su 1968. godine, kada je lokalitet otkriven. Istraživanje je vodio Dimitrije Madas koji je tada radio pri Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.

U kampanjama 1970/71. godine iskopavanjima je rukovodio Radoslav Galović iz Narodnog muzeja u Beogradu.  Tada je utvrđeno postojanje eneolitskog sloja u istočnom delu i srednjevekovne nekropole u zapadnom delu lokaliteta.

Iskopavanja revizionog karaktera sprovedena su osamdesetih godina prošlog veka. Radovima je rukovodio Dragoslav Srejović sa saradnicima Miroslavom Lazićem ispred Centra za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta, i Ratkom Katunarom ispred Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci.

Iskopavanja u Medevednjaku 1970. godine (foto: Narodni muzej Smederevska Palanka)

Na osnovu pokretnog materijala, zaključeno je da se lokalitet Medvednjak datuje u mlađu fazu vinčanske kulture (kraj 5. i prva polovina 4. milenijuma p.n.e.).

Istraživanja su iznedrila mnoštvo antropomorfnih figurina, daleko više nego na drugim lokalitetima vinčanske kulture. Njihove karakteristike, pored lokalnih upućuju na veze sa  istovremenim naseljima na Kosovu početkom 4. milenijuma p.n.e. Neke su, kao sastavni deo izložbe „Umetnost prvih zemljoradnika“, obišle Evropu i Severnu Ameriku.

Antropomorfna figurina, Medvednjak, Vinčanska kultura, IV milenijum p.n.e. (foto: Narodni muzej Smederevska Palanka)

Staro Selo – Selevac

Lokalitet je otkriven 1968. godine, kada su počela i prva iskopavanja pod pokroviteljstvom Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Radovima je rukovodio Radovan Milošević sa saradnicima Vojislavom Novakovićem iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i Aleksandrom Novakovićem.

Tokom prve kampanje koja je trajala od 1968. do 1970. godine, a potom ponovljena 1973. godine, otvoreno je devet probnih sondi kojima je utvrđena debljina kulturnog sloja.

Iskopavanja u Selevcu 1978. godine (foto: Narodni muzej Smederevska Palanka)

Koliko je lokalitet u Selevcu značajan svedoči i saradnja sa univerzitetima iz Amerike – Harvard i Berkli Univerziteti. Juna 1976. godine započet je poduhvat pod nazivom „Selevac – Arheološki projekat (Selevac Archaeological Project)“ koji je trajao do 1978. godine. Istraživanje je bilo finansirano od strane Nacionalne sntropološke fondacije (The National Science Foundation Anthropology Program). Radovima su rukovodili dr. Dušan Krstić ispred Narodnog muzeja u Beogradu, i dr. Rut Tringam ispred Berkli Univerziteta.

Uporedo sa sondažnim iskopavanjima koja su sprovedena tokom ove trogodišnje kampanje, 1977. godine vršena su i terenska rekognosciranja šire teritorije lokaliteta. Taj zadatak je poveren Ratku Katunaru ispred Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i arheologu Džon Čepmanu.

Antropomorfna figurina, Selevac, Vinčanska kultura, IV milenijum p.n.e. (foto: Narodni muzej Smederevska Palanka)

Na osnovu obrađenog pokretnog materijala i saznanja na terenu, došlo se do zaključka da je život neolitskog naselja u Selevcu trajao između 600 i 900 godina u kontinuitetu. Najraniji tragovi pripadaju starijoj fazi Vinčanske kulture, a najmlađi do eneolita (od sredine 5. do sredine 4. milenijuma). Rezultati ovih istraživanja publikovani su u monografiji „Selevac a neolithic village in Yugoslavia“, Los Angeles, 1990.

Izvor: Narodni muzej Smederevska Palanka

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »