Grob bogate žene sa nekropole Naisa u Jagodin Mali

Grob bogate žene sa nekropole Naisa u Jagodin Mali
Grob bogate pokojnice i nakit iz groba (foto: Z. Radosavljević-Kiki, dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu)

Arheološka istraživanja nekropole Naisa u Jagodin Mali 2012. godine donela su otkriće groba bogate žene. Zanimljivo je to da je grobna konstrukcija bila skromna, a nalazi, posebno luksuzni nakit, u njenom grobu ukazuju da se radi o ženi visokog statusa.

Nekropola Naisa u Jagodin Mali, sa prekidima, istražuje se manje od jednog veka. To je jedna od bolje istraženih kasnoantičkih nekropola u Srbiji. Formirana je na lesnom platou na desnoj obali Nišave. U rimskom periodu ovaj prostor nije bio naseljen, već počinje da se koristi za sahranjivanje pokojnika od 4. do kraja 6. ili početka 7. veka.

Prva arheološka istraživanja počinju početkom 1930-tih godina od strane Adama Oršića Slavetića. Da bi ih kasnije, ali i danas, nastavili stručnjaci iz Niškog muzeja, iz Zavoda i sa Arheološkog instituta u Beogradu.

Otkriće groba bogate žene

Tokom sistematsko-zaštitnih iskopavanja u krugu fabrike Beneton u Nišu 2012. godine otkriveno je 75 grobinh celina. Ovi grobovi su datovani od 4. do prve polovine 5. veka. Među istraženim grobovima posebno se izdvaja grob žene po bogatstvu nalaza.

U plitkoj grobnoj jami (G66) bila je sahranjena mlada žena, starosti 20 do 24 godina. Na istočnom kraju rake bila je položena opeka koja joj je pokrivala noge. Istraživači veruju da je bila sahranjena u drvenom sanduku. O tome svedoče ostaci šest gvozdenih klinova.

Nažalost, skeletni ostaci mlade pokojnice su bili u trošnom stanju. Više podataka o toj osobi, od pola i starosti, fizički antropolog nije mogao da sazna.

Bogati nalazi u grobu žene

U njenom grobu su pronađeni bogati nalazi, poput nakita, delova odeće i grobnog priloga u vidu staklenog balsamarija.

Pronađene su: srebrna igla, par zlatnih naušnica, ogrlica od zlatnih i staklenih perli i zlatnim mehanizmom za kopčanje, po jedna masivna srebrna narukvica otvorenih krajeva na rukama, a na prstima leve ruke zlatni i srebrni prsten. Sa desne strane glave nađeni su fragmenti staklenog balsamarija.

Zlatni i srebrni nakit iz groba žene (foto: Z. Radosavljević-Kiki, dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu)

Ogrlica je pronađena u predelu njenog vrata. Bila je sastavljena od 18 zlatnih i 100 staklenih perli, sa očuvanim mehanizmom za zakopčavanje, težine oko 12 g. Na obe ruke pokojnice nalazila se po jedna masivna narukvica od srebra. Na prstima leve ruke primećena su dva prstena.  Jedan prsten je bio zlatni sa staklenim umetkom, a drugi srebrni.

Ko je bila bogata žena?

Sahrana žene u grobnoj jami, odnosno u skromnoj grobnoj konstrukciji sa izuzetno bogatim nalazima, navela je istraživače na razmišljanje. Predmeti pronađeni u njenom grobu su lični predmeti, oni koje je nosila ili posedovala tokom života.

Pogrebna praksa ove žene je uobičajena, a iste takve su zabeležene na nekropoli Naisa u Jagodin Mali, i na drugim kasnoantičkim nekropolama na Balkanu.

Luksuzni nakit ukazuje na to da pripada bogatijim slojevima stanovništva Naisa, ali ona je, iz određenog razloga, sahranjena u veoma skromnom grobu. Odgovor na pitanje zašto je to učinjeno ostaje u domenu spekulacija. Neki od razloga mogu biti strah porodice od pljačkanja njenog groba”, piše u radu objavljenom u GSAD 30.

Mada, možda su lični odnosi unutar same porodice uticali na to da ona bude lišena privilegije sahranjivanja sa svojim precima, rođacima ili članovima porodice u koju je udajom, ili nekim drugim načinom, došla. Bez obzira na te okolnosti, sahranjena je sa veoma luksuznim setom nakita, koji odaje istančan ukus vlasnice, ali i dobro zanatsko umeće majstora koji su izradili ove predmete”.

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »