Fotografije koje prikazuju neka najlepša arheološka istraživanja i otkrića

Fotografije koje prikazuju neka najlepša arheološka istraživanja i otkrića

Izdvojili smo nekoliko fotografija koje prikazuju najpoznatija arheološka otkrića i istraživanja u poslednjih 100 godina.

Iako je takvih otkrića puno, i gde se svaka država ponosi određenim lokalitetom, namera je bila da ovaj put izostavimo otkrića i lokalitete o kojima se najviše piše. Ali da uz pomoć nekoliko fotografija opišemo neka stara istraživanja i neka skorija.

1. Čuveni bračni par-kenijski arheolog i prirodnjak Luis i britanski paleoantropolog Meri Liki 1961. godine iskopavaju paleolitski lokalitet u Tanzaniji u potrazi za poreklom ljudi.

Luis i Meri Liki

2. Slučajno otkriće 1700. godina starog rimskog broda u Viminacijumu. Do otkrića se došlo slučajno 2020. godine prilikom kopanja uglja na površini rudnika Drmno. Brod je od drveta i dugačak oko 15 m.

Drveni rimski brod

3. Arheološka iskopavanja višeslojnog lokaliteta Kostenki 14 u Rusiji. Debljina kulturnog sloja kreće se od 10-20 m. Najstariji slojevi datovani su u gornji paleolit, na osnovu ostataka vulkanske tefre, pre 40.000 godina.

Arheološki lokalitet Kostenki 14

4. Kod sela Stari Jankovci nedaleko od Vinkovaca, izuzetan arheološki nalaz rimskih kola (dvokolice, lat. cisium) sa upregnutim konjima koja su deo pogrebnog rituala bogate rimske porodice, hrvatski arheolozi otkrili su 2019. godine. Ovaj izuzetan nalaz se datuje u 3. vek naše ere. Rimska dvokolica pronađena su u tumulu – zemljanoj humki, prečnika oko 40 metara i sačuvane visine oko jednoga metra.

Rimska dvokolica

5. Sačuvani otisci stopala hominida u vulkanskom pepelu u Tanzaniji. Ovi tragovi stopala stari su 3.7 miliona godina i ukazuju na uspravno kretanje od strane, verovatno, Australopithecus-a afarensis-a. Tragovi stopala su dugački 27 m i sadrži 70 otisaka ranih ljudi. Moguće da su bile dve odrasle jedinke i dete. Otkrila ih je Meri Liki sa svojim timom 1978. godine.

Tragovi stopala Australopithecus-a afarensis-a

6. Čuveni Ulurburun brodolom u blizini Turske. Do otkrića olupine broda došao je slučajno lokalni ronilac 1982. godine. Brod je datovan u kasno bronzano doba-14. vek p.n.e.

Uluburun brodolom

Pronađeno je 175 ingota čiji hemijski sastav se poklapa sa egipatskim posudama i mikenskm perlama iz istog perioda. Što ukazuje na zajednički izvor i trgovinu.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »