Megalitska kamena grobnica iz kasnog neolita pronađena u Švajcarskoj

Megalitska kamena grobnica iz kasnog neolita pronađena u Švajcarskoj

Vekovima su ljudi bili fascinirani praistorijskim megalitskim građevinama, koje su se često isticale u pejzažu. U današnje vreme otkrivanje i iskopavanje neoštećenog dolmena je retkost, jer su ti spomenici često zbog svoje istaknute vidljivosti istraživani ili uništavani, pa se informacije o sahranjenim pokojnicima često gube. Istraživači iz Švajcarske pronašli su megalitsku kamenu grobnicu iz neolita sa velikim brojem ljudskih kostiju.

Iskopavanje dolmena – kamene grobne komore, iz Oberbipa, Švajcarska, 2012. godine pružilo je jedinstvenu priliku za proučavanje ljudskih skeletnih ostataka iz kasno neolitskog kolektivnog ukopa (3350-2650. godine p.n.e.). Preko 2000 fragmentovanih i poremećenih ljudskih kostiju je otkriveno.

Iskopavanje grobnice

Pogrebna praksa

Pokojnici su bili sahranjeni u ispruženom položaju na leđima u komori 2m2 površine. Bili su polagani sa glavama, uglavnom, orijentisanim prema ulazu na jugoistoku. U grobnoj komori pronađeno je svega nekoliko predmeta, pre svega pet kremenih strelica, četiri amuleta zuba i dve, verovatno morske školjke. Minimalan broj sahranjenih individua iznosio je 42, a sahranjivala su se oba pola svih uzrasta.

Ljudski skeletni ostaci u grobnici

Paleopatološka analiza kostiju

Patološke promene i povrede su bile detektovane kod sahranjenih individua. Od uočenih patologija izdvajaju se oboljenja izazvana krvnim poremećajima, degenerativne bolesti zglobova, infektivna oboljenja, ali i bolesti zuba (karijes).

Prisustvo karioznih lezija kod neolitskih populacija često se dovodi u vezu sa ishranom obogaćenom ugljenim hidratima. Isto tako karijes može nastati i zbog načina pripremanja hrane, a zavisi i od genetičke predispozicije.

Izražena infekcija na butnoj kosti

Zarasli prelomi javljaju se na četiri kosti, nema uočenih tragova povreda nastalih u trenutku smrti, s obzirom da je materijal bio u fragmentovanom stanju. Naravno, to ne isključuje nasilje, budući da je ono bilo sve više prisutno tokom kasnog neolita.

Prelom ključne kosti

Švajcarska je poznata po neolitskim naseljima. Suprotno ovome, skoro da nema ljudskih ostataka koji su sistematski antropološki istraženi. Nedavno otkriće dolmena iz Oberbipa, koje je trenutno jedino takve vrste, pružilo je direktne dokaze o zemljoradnicima kasnog neolita iz Švajcarske

Izvor: Online library Wiley

Registrujte se na Sve o arheologiji

Prijavite se na našu mejl listu i budite prvi koji će dobiti vesti iz sveta arheologije

Ne šaljemo spamove! Pročitajte naša pravila korišćenja za više informacija.

Podelite sadržaj na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »